Skip to main content

VELKOMMEN TIL DATABAD.DK

Databad.dk driftjournal tilbyder svømmecentre et nemt og logisk system til at registrere og gemme data fra svømmetekniske anlæg.

Databad.dk sender daglige pdf rapporter, der bl.a. giver halinspektører overblik og dokumentation for svømmecenterets kvalitetsprøver.

Det bliver nemmere for halinspektører og teknikere at få skematiseret resultater, lave grafer og statistikker, se mønstre og tjekke hvor meget prøver afviser over tid.

Licens

DATABAD.DK PREVIEW

Overblik<span class=pptdesc><br />Databad.dk driftjournal giver nemt og hurtigt overblik af alle bassiner.<br />Forskellig visning afhængig af om du er admin, teknikker eller livredder.</span>
Drift<span class=pptdesc><br />Nemt og hurtigt overblik af seneste 30 forbrugsberegninger af driftenheder (f.eks. vandmålere), der ikke nødvendigvis er båndet til et enkelt bassin.</span>
Kontrol<span class=pptdesc><br />Nemt og hurtigt overblik af seneste 30 aflæsninger/målinger af det enkelte bassin.</span>
Grænseværdier<span class=pptdesc><br />Muligheden for at justere grænseværdier (toleranceværdier) for hvert enkelt bassin.</span>
Advarsler og alarmer<span class=pptdesc><br />Muligheden for at ændre advarsel og alarm tekster, der opstår når grænseværdier overskrides.</span>
Advarsler<span class=pptdesc><br />Brugere advares før data gemmes, hvis data ikke overholder grænseværdier eller en gennemsnitsberegnet nyværdi.
Gemmer bruger data og der stadig er problemer med værdierne, hæves advarsler til alarmer.</span>
Kemikalier og Klorering<span class=pptdesc><br />Din liste af kemikalier bruges til at give dig den korrekte dossering ved f.eks. Chokklorering og Antiklorering.</span>
Rapporter<span class=pptdesc><br />Daglig dannelse af rapporter i PDF format, der sendes på e-mail og findes i systemet.</span>
velkommen til databad.dk databad.dk driftjournal tilbyder svømmecentre et nemt og logisk system til at registrere og gemme data fra svømmetekniske anlæg databad.dk sender daglige pdf rapporter der bla giver halinspektører overblik og dokumentation for svømmecenterets kvalitetsprøver det bliver nemmere for halinspektører og teknikere at få skematiseret resultater lave grafer og statistikker se mønstre og tjekke hvor meget prøver afviser over tid omtale af databad.dk idræt kultur fritid nr 239 september 2014 side 22 & 23 maskinmesteren nr 11 november 2014 side 42 & 43 teknologisk institut låner opfindelse en af de ting kim feldfoss selv har optimeret i guldborgsund hallerne er den måde hvorpå man registrerer vandkvaliteten i kommunens to svømmehaller tidligere tog livredderne hver dag prøver af vandet så blev resultaterne skrevet ind i et skema og det blev tjekket at værdierne ikke afveg fra en given grænse det var også udmærket men jeg synes jeg manglede overblikket over resultaterne og som maskinmester ved man jo at den slags statistik kan skematiseres så du får nogle brugbare værktøjer ud af dem siger kim feldfoss han udviklede derfor sammen med en programmør en database til en driftsjournal i dag når livredderne tager deres prøver ved bassinerne taster de tallene ind i en computer og så lagres tallene på vores server når vi så skal dokumentere vores kontrol over for kommunen kan vi få computeren til at lave grafer der viser hvor meget prøverne afviger over tid vi kan trække data ud og se mønstre og ikke mindst kan jeg sidde i en anden hal og følge kvalitetskontrollen på min telefon det fungerer rigtig godt fortæller kim feldfoss og faktisk har teknologisk institut bedt om at få lov at bruge guldborgsund hallernes database i deres undervisning databad.dk driftjournal tilbyder svømmecentre et nemt og logisk system til at registrere og gemme data fra svømmetekniske anlæg databad.dk sender daglige pdf rapporter der bl.agiver halinspektører overblik og dokumentation for svømmecenterets kvalitetsprøver det bliver nemmere for halinspektører og teknikere at få skematiseret resultater lave grafer og statistikker se mønstre og tjekke hvor meget prøver afviser over tid teknologisk institut låner opfindelse optimeret den måde hvorpå man registrerer vandkvaliteten i kommunens to svømmehaller kan skematiseres så du får nogle brugbare værktøjer ud af dem database til driftsjournal når livredderne tager deres prøver ved bassinerne taster de tallene ind i en computer og så lagres tallene på vores server når vi så skal dokumentere vores kontrol over for kommunen kan vi få computeren til at lave grafer der viser hvor meget prøverne afviger over tid vi kan trække data ud og se mønstre og ikke mindst kan jeg sidde i en anden hal og følge kvalitetskontrollen på min telefon det fungerer rigtig godt og faktisk har teknologisk institut bedt om at få lov at bruge guldborgsund hallernes database i deres undervisning vandkvalitet kvalitetskontrol axal chokchlorering

sand filter

chokchlor

akzonobel

salt tabletter

chlor elektrolyse

elektrolyse driftjournal lave grafer ph7

svømmehal

total klor

anti klor

sachtoklar kulfilter

perlit

sand filter quickflock

chlor

salttabletter

sachtoklar

chokklorering

electrocell

trumle chokchlorering

trumle

halinspektør anti klor kul

chok chlorering

kvikflok

anti chlorering kvalitetsprøve anti klor kvikflok saniklar svømmeteknisk anlæg

chok chlorering

driftjournal

novodan

saktoklar

anti klorering

totalklor

perlit trumlefilter

kvalitetsprøve

chokchlor

halinspektør

chok klor antiklorering

perlit filter

antiklorering kvalitetsprøve aquaflok

trumle filter

databad

chok klorering

salttabletter

antichlorering

aquaflok

overblik og dokumentation

anti chlorering salttablet bundet chlor chok chlorering

svømmecenter

salttablet

perlit filter

sachtoklar svømmecenter

elektrolyse

bundet klor

chok klor

kul

salttabletter

anti chlorering

driftjournal

databad.dk

axal

salt tablet

trumlefilter

teknologisk institut

sachtoklar

brenntag

antichlor totalchlor perlitfilter

chlor elektrolyse

sand aquaflok kul filter totalklor grafer og statistikker

sandfilter

kvikflok

quickflock

kvikflok svømmecenter

saniklar

kul

kul databad.dk

totalchlor

kul filter

salt tabletter

vandkvalitet

grafer og statistikker

elektrolyse

antichlorering

saniklar

chok klor

sand filter

ph7

svovlsyre chok chlorering

kvikflok

anti chlor

kvalitetsprøve perlitfilter chok chlor sandfilter chok klorering lave grafer

lave grafer

trumlefilter svovlsyre trumle filter

anti klor

ph total chlor

grafer og statistikker

totalchlor

chokklor

databad.dk saktoklar anti chlorering chokchlor sand

kulfilter

brenntag

total klor saniklar salttabletter

anti klorering

databad.dk

teknologisk institut

elektrolyse

chokklor

anti klorering svømmehal

antiklor

ph7 salttablet

aquaflok

vandkvalitet

chokklorering

teknologisk institut

electrocell

bundet chlor

livredder

chlor

chokchlor

chok chlor trumle filter det fungerer rigtig godt

kulfilter

anti klor quickflock chokklor perlit kvalitetskontrol salt tablet klor elektrolyse

ph7

kulfilter

svømmecenter

ph

livredder trumle filter

total chlor

kvalitetskontrol

bundet chlor

electrocell

kvalitetskontrol

databad.dk chokchlorering akzonobel

axal

svømmehal klor

salt tablet

chok klorering

trumle filter

bundet klor ph electrocell quickflock

svømmeteknisk anlæg

det fungerer rigtig godt klor perlit filter svømmeteknisk anlæg klor elektrolyse

perlitfilter

saktoklar

saniklar electrocell livredder

overblik og dokumentation

det fungerer rigtig godt

chok klorering

klor elektrolyse

driftjournal

total klor bundet klor bundet chlor total klor

sachtoklar

svovlsyre

novodan

chokchlorering

trumlefilter totalchlor livredder chok chlorering

chokchlorering

chlor chok chlor databad

livredder

novodan akzonobel

antiklorering

akzonobel

kvalitetsprøve

sand

ph7 svømmecenter

akzonobel

antichlor

axal

totalklor

perlit filter

anti chlor

quickflock

novodan elektrolyse totalklor

salt tablet

svømmeteknisk anlæg antichlor

trumlefilter

totalchlor antiklor totalklor saktoklar

svømmehal

ph

teknologisk institut

perlitfilter

svovlsyre

total chlor

chok klor

perlit

halinspektør

databad

chlor elektrolyse

antiklor

kul filter

total chlor trumle salt tabletter chlor elektrolyse lave grafer bundet klor antiklor overblik og dokumentation

sand

anti chlor

svovlsyre

overblik og dokumentation teknologisk institut chlor

salttablet

kulfilter halinspektør sandfilter svømmehal saktoklar perlit

total klor

det fungerer rigtig godt anti chlor antichlorering chok klor

sand filter

anti klorering kul filter sand trumle overblik og dokumentation chokklor grafer og statistikker chokklor chok klorering chlor

halinspektør

kvalitetskontrol sand filter anti chlor

antichlorering

anti chlorering

kul filter

klor

salt tabletter

novodan

antichlor

svømmeteknisk anlæg

chlor elektrolyse

trumle

brenntag chokchlor

det fungerer rigtig godt

antichlor vandkvalitet

chok chlor

vandkvalitet

sandfilter

kul salt tabletter grafer og statistikker klor elektrolyse sandfilter brenntag

ph

salttablet

chok chlor

salttabletter bundet chlor driftjournal chokklorering brenntag total chlor antiklor

antiklorering

aquaflok antichlorering

databad

perlitfilter

anti klorering

databad

klor elektrolyse

klor

axal

chokklorering

lave grafer

klor chokklorering perlit filter

bundet klor

salt tablet antiklorering

FEJL

INFO

INFO