Skip to main content

VELKOMMEN TIL DATABAD.DK

Databad.dk driftjournal tilbyder svømmecentre et nemt og logisk system til at registrere og gemme data fra svømmetekniske anlæg.

Databad.dk sender daglige pdf rapporter, der bl.a. giver halinspektører overblik og dokumentation for svømmecenterets kvalitetsprøver.

Det bliver nemmere for halinspektører og teknikere at få skematiseret resultater, lave grafer og statistikker, se mønstre og tjekke hvor meget prøver afviser over tid.

Licens

DATABAD.DK PREVIEW

Overblik<span class=pptdesc><br />Databad.dk driftjournal giver nemt og hurtigt overblik af alle bassiner.<br />Forskellig visning afhængig af om du er admin, teknikker eller livredder.</span>
Drift<span class=pptdesc><br />Nemt og hurtigt overblik af seneste 30 forbrugsberegninger af driftenheder (f.eks. vandmålere), der ikke nødvendigvis er båndet til et enkelt bassin.</span>
Kontrol<span class=pptdesc><br />Nemt og hurtigt overblik af seneste 30 aflæsninger/målinger af det enkelte bassin.</span>
Grænseværdier<span class=pptdesc><br />Muligheden for at justere grænseværdier (toleranceværdier) for hvert enkelt bassin.</span>
Advarsler og alarmer<span class=pptdesc><br />Muligheden for at ændre advarsel og alarm tekster, der opstår når grænseværdier overskrides.</span>
Advarsler<span class=pptdesc><br />Brugere advares før data gemmes, hvis data ikke overholder grænseværdier eller en gennemsnitsberegnet nyværdi.
Gemmer bruger data og der stadig er problemer med værdierne, hæves advarsler til alarmer.</span>
Kemikalier og Klorering<span class=pptdesc><br />Din liste af kemikalier bruges til at give dig den korrekte dossering ved f.eks. Chokklorering og Antiklorering.</span>
Rapporter<span class=pptdesc><br />Daglig dannelse af rapporter i PDF format, der sendes på e-mail og findes i systemet.</span>
velkommen til databad.dk databad.dk driftjournal tilbyder svømmecentre et nemt og logisk system til at registrere og gemme data fra svømmetekniske anlæg databad.dk sender daglige pdf rapporter der bla giver halinspektører overblik og dokumentation for svømmecenterets kvalitetsprøver det bliver nemmere for halinspektører og teknikere at få skematiseret resultater lave grafer og statistikker se mønstre og tjekke hvor meget prøver afviser over tid omtale af databad.dk idræt kultur fritid nr 239 september 2014 side 22 & 23 maskinmesteren nr 11 november 2014 side 42 & 43 teknologisk institut låner opfindelse en af de ting kim feldfoss selv har optimeret i guldborgsund hallerne er den måde hvorpå man registrerer vandkvaliteten i kommunens to svømmehaller tidligere tog livredderne hver dag prøver af vandet så blev resultaterne skrevet ind i et skema og det blev tjekket at værdierne ikke afveg fra en given grænse det var også udmærket men jeg synes jeg manglede overblikket over resultaterne og som maskinmester ved man jo at den slags statistik kan skematiseres så du får nogle brugbare værktøjer ud af dem siger kim feldfoss han udviklede derfor sammen med en programmør en database til en driftsjournal i dag når livredderne tager deres prøver ved bassinerne taster de tallene ind i en computer og så lagres tallene på vores server når vi så skal dokumentere vores kontrol over for kommunen kan vi få computeren til at lave grafer der viser hvor meget prøverne afviger over tid vi kan trække data ud og se mønstre og ikke mindst kan jeg sidde i en anden hal og følge kvalitetskontrollen på min telefon det fungerer rigtig godt fortæller kim feldfoss og faktisk har teknologisk institut bedt om at få lov at bruge guldborgsund hallernes database i deres undervisning databad.dk driftjournal tilbyder svømmecentre et nemt og logisk system til at registrere og gemme data fra svømmetekniske anlæg databad.dk sender daglige pdf rapporter der bl.agiver halinspektører overblik og dokumentation for svømmecenterets kvalitetsprøver det bliver nemmere for halinspektører og teknikere at få skematiseret resultater lave grafer og statistikker se mønstre og tjekke hvor meget prøver afviser over tid teknologisk institut låner opfindelse optimeret den måde hvorpå man registrerer vandkvaliteten i kommunens to svømmehaller kan skematiseres så du får nogle brugbare værktøjer ud af dem database til driftsjournal når livredderne tager deres prøver ved bassinerne taster de tallene ind i en computer og så lagres tallene på vores server når vi så skal dokumentere vores kontrol over for kommunen kan vi få computeren til at lave grafer der viser hvor meget prøverne afviger over tid vi kan trække data ud og se mønstre og ikke mindst kan jeg sidde i en anden hal og følge kvalitetskontrollen på min telefon det fungerer rigtig godt og faktisk har teknologisk institut bedt om at få lov at bruge guldborgsund hallernes database i deres undervisning sand filter

salttablet

databad.dk chok klor svømmeteknisk anlæg chok chlorering

svømmecenter

bundet chlor

saniklar antiklor svovlsyre electrocell kulfilter totalklor

chlor elektrolyse

antichlor

brenntag bundet chlor

brenntag

sachtoklar

sachtoklar svovlsyre

svovlsyre

klor elektrolyse

chokchlor

perlit filter

quickflock

chokchlorering

brenntag

databad.dk

salttablet perlit

antiklorering

perlit filter halinspektør salt tablet

kvalitetsprøve

kvalitetskontrol

antichlorering

bundet chlor

halinspektør

perlit

anti klorering

kvalitetsprøve antiklorering total klor grafer og statistikker kulfilter driftjournal

trumle

trumle filter

chokklor

antichlorering sachtoklar

sand filter

salt tabletter trumle filter salttabletter svømmecenter salttablet anti klorering

chokklor

sand

svømmecenter

chokklorering

kvalitetsprøve

sandfilter

databad

salt tabletter

anti chlorering

ph

kul filter ph

driftjournal

total chlor

chokklor

chok klorering

elektrolyse

svømmeteknisk anlæg

svømmehal

vandkvalitet

trumle filter trumle livredder

driftjournal

trumle filter

ph sand

brenntag

kul saktoklar

overblik og dokumentation

novodan

trumlefilter

salt tablet

bundet klor

total klor

chokklorering

akzonobel saktoklar perlit

elektrolyse

kul filter

salttablet

svømmecenter

grafer og statistikker salt tablet chok klor salt tabletter

perlit

svømmeteknisk anlæg

databad sand salttabletter

axal

kvalitetsprøve

kvikflok

sand filter total chlor perlit

kulfilter

axal

klor elektrolyse anti chlorering

databad.dk

chok chlor

klor

salttabletter

bundet klor

chok chlorering

livredder teknologisk institut aquaflok teknologisk institut driftjournal elektrolyse antichlorering kvikflok

saktoklar

anti chlor salttablet

svømmehal

chokchlorering halinspektør chlor perlitfilter

kul filter

anti chlorering ph7 trumlefilter vandkvalitet antiklorering klor

total chlor

chokklor total chlor lave grafer electrocell

electrocell

kul filter chlor elektrolyse svømmeteknisk anlæg

trumle filter

trumle perlitfilter

novodan

quickflock

chok chlor databad.dk novodan bundet klor chlor elektrolyse

teknologisk institut

halinspektør

sand filter chok chlorering

kulfilter

chokchlor

kvikflok

akzonobel

electrocell

trumle

chok klorering lave grafer elektrolyse

saktoklar

chok chlorering det fungerer rigtig godt saniklar perlit filter klor antiklor aquaflok bundet klor chokchlor electrocell svømmehal trumle

totalchlor

chokklorering

total klor

antiklor

elektrolyse totalklor lave grafer

antiklor

chok klor

trumlefilter databad.dk chlor axal chokchlor saktoklar bundet chlor kvalitetskontrol totalchlor ph

anti klor

anti klor

ph7

novodan klor elektrolyse

totalchlor

bundet chlor total chlor

anti chlorering

det fungerer rigtig godt chokchlorering kvalitetsprøve chokchlorering ph7 sandfilter

svovlsyre

brenntag

trumlefilter

overblik og dokumentation

lave grafer

grafer og statistikker

databad

quickflock

anti klor

anti chlor

chok chlorering

overblik og dokumentation sandfilter totalklor kvikflok

sachtoklar

antichlor chok klor

salt tablet

anti chlorering kul chok klorering axal overblik og dokumentation sachtoklar kulfilter halinspektør antichlor kvalitetskontrol

antiklorering

salt tabletter

ph7

chokklorering anti klorering

kvalitetskontrol

antichlor

chlor

totalklor

antichlorering

aquaflok

antichlor saniklar

perlit filter

livredder

anti chlor svømmehal

svømmehal

akzonobel

chok chlor

det fungerer rigtig godt

kul

klor elektrolyse livredder

anti klorering

bundet klor totalchlor chokklor ph7 chok chlor svømmeteknisk anlæg

grafer og statistikker

totalklor

anti chlor sandfilter

salttabletter

total klor databad svovlsyre anti klor chlor salttabletter anti klorering

chokchlor

anti klor

kul

det fungerer rigtig godt chok klorering

total klor

grafer og statistikker quickflock

overblik og dokumentation

quickflock perlit filter aquaflok kvikflok

kul filter

trumlefilter chok chlor salt tabletter akzonobel

saniklar

det fungerer rigtig godt

aquaflok

kvalitetskontrol

vandkvalitet

sandfilter

chokklorering

klor elektrolyse

teknologisk institut

sand

sand filter

klor antiklorering perlitfilter teknologisk institut

ph

chokchlorering

svømmecenter

saniklar

antichlorering salt tablet sand

lave grafer

perlitfilter

novodan

chok klor

chok klorering

anti chlor

axal vandkvalitet kul

livredder

akzonobel

driftjournal

chlor

klor

perlitfilter

antiklor chlor elektrolyse

chlor elektrolyse

vandkvalitet

databad

totalchlor

FEJL

INFO

INFO